Hrvatski | English
O namaMjerenja i analitikaZaštita okolišaZaštita atmosfereProjektiranjeVođenje građenjaSustavi održavanjaInformatika


Djelatnosti odjela:

Energetska ispitivanja termoenergetskih postrojenja i komponenti
 • garancijska ispitivanja
 • funkcionalna i normativna ispitivanja
 • izrada matematičkih modela
 • nadzor
Mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak
 • povremena mjerenja emisije
 • provjera i ugađanje prijenosnih analizatora dimnih plinova
 • umjeravanje uređaja za kontinuirano mjerenje emisije
 • izrada idejnih rješenja i isporuka CEM sustava
 • razvoj sustava verifikacije emisija
 • izrada programa smanjenja emisija
 • nadzor
Uspostavljanje postaja za automatsko praćenje kakvoće zraka
 • inženjering i izgradnja automatskih postaja
 • održavanje sustava
 • umjeravanje analizatora
 • praćenje kakvoće zraka
 • uspostava informacijskih sustava
 • nadzor