Hrvatski | English
O namaMjerenja i analitikaZaštita okolišaZaštita atmosfereProjektiranjeVođenje građenjaSustavi održavanjaInformatika


Osnovne djelatnosti Odjela za projektiranje
 • Izrada Idejnih rješenja
 • Izrada Stručnih podloga za ishođenje lokacijskih dozvola
 • Izrada Idejnih projekata
 • Izrada Glavnih projekata
 • Izrada Izvedbenih projekata
 • Izrada projekata izvedenog stanja
 • Nostrifikacija projekata izrađenih od strane inozemnog projektanta
 • Projektantski nadzor
Područje djelatnosti

Projektiranje kotlovskih postrojenja
 • projektiranje parnih kotlova
 • projektiranje kotlova na otpadnu toplinu (HRSG)
 • projektiranje postrojenja za kemijsku i termičku pripremu vode
 • projektiranje čeličnih konstrukcija
 • projektiranje cjevovoda (licencirani program Rohr 2)
 • projektiranje građevine
 • projektiranje elektroenergetike postrojenja
 • projektiranje sustava mjerenja, regulacije i upravljanja
 • projektiranje sustava daljinskog upravljanja i nadzora
Projektiranje rafinerijskih objekata
 • projektiranje procesnih peći
 • projektiranje postrojenja za obradu onečišćenih voda
 • projektiranje rafinerijskih postrojenja
 • projektiranje sustava daljinskog upravljanja i nadzora
Projektiranje plinovoda i plinskih instalacija
 • projektiranje magistralnih plinovoda
 • projektiranje visokotlačnih plinovoda
 • projektiranje niskotlačnih plinovoda
 • projektiranje plinskih mjerno redukcijskih stanica
 • projektiranje blokadnih i čistačkih stanica
 • projektiranje sustava daljinskog upravljanja i nadzora
Projektiranje elektrana
 • projektiranje kombi kogeneracijskih elektrana
 • projektiranje klasičnih elektrana
 • projektiranje tehnoloških cjelina termoelektrana
 • projektiranje sustava daljinskog upravljanja i nadzora
Projektiranje postrojenja za obradu otpadnih voda
 • projektiranje postrojenja za obradu zauljenih voda
 • projektiranje postrojenja za obradu komunalnih otpadnih voda
Konzalting
 • tehničko, financijsko i komercijalno savjetovanje Investitora
 • rješavanje imovinsko pravnih poslova
 • izrada investicijskih studija
 • izrada tehničkih i komercijalno – financijskih elaborata
 • vođenje izgradnje
 • planiranje i praćenje izgradnje (terminsko, financijsko, resursi)
 • stručni nadzor tijekom izgradnje
 • osiguranje kvalitete
 • puštanje u pogon
Inženjering
 • izgradnja energetskih postrojenja po sustavu “ključ u ruke”
 • izgradnja plinovoda i pomoćnih postrojenja po sustavu “ključ u ruke”
 • izgradnja kotlovskih postrojenja po sustavu “ključ u ruke”