Hrvatski | English
O namaMjerenja i analitikaZaštita okolišaZaštita atmosfereProjektiranjeVođenje građenjaSustavi održavanjaInformatika


Temeljno područje rada Odjela za zaštitu atmosfere obuhvaća:

Zaštita atmosfere
 • Proračun emisija onečišćujućih tvari u zrak
 • Izrada inventara / katastara emisija
 • Modeliranje onečišćenja zraka na lokalnoj skali
 • Tehničke i ekonomske analize primjene mjera za smanjivanje emisije
 • Dinamičko modeliranje i kartiranje kritičnih opterećenja ekosustava
 • Razvoj, primjena i održavanje informacijskih sustava zaštite zraka
Klimatske promjene
 • Proračun emisija stakleničkih plinova
 • Izrada inventara stakleničkih plinova
 • Osiguranje i kontrola kvalitete proračuna
 • Izrada programa za smanjivanje emisija stakleničkih plinova
 • Verifikacija izvješća o emisijama stakleničkih plinova u sustavu trgovanja emisijama Europske unije
 • Tehničke i ekonomske analize primjene mjera za smanjivanje emisije
 • Primjena fleksibilnih mehanizama Kyoto protokola (ET, JI, CDM)
 • Obnovljivi izvori energije
 • Sudjelovanje u međunarodnim ekspertnim timovima
Važnija i srodna područja
 • Tehnička potpora u prijavi projekata programima Europske komisije (LIFE, CARDS, ISPA) i drugim međunarodnim fondovima (GEF)
 • Vođenje projekata
 • Analiza zakonodavstva Europske unije u području zaštite okoliša
 • Razvoj i primjena geoinformacijskih sustava (GIS)
 • Analiza i primjena ekonomskih instrumenata u zaštiti okoliša