Hrvatski | English
O namaMjerenja i analitikaZaštita okolišaZaštita atmosfereProjektiranjeVođenje građenjaSustavi održavanjaInformatikaGlavna područja rada Odjela za zaštitu okoliša:

Procjena utjecaja na okoliš
 • Elaborati zaštite okoliša i studije o utjecaju na okoliš
 • Izrada dokumenata zaštite okoliša (strategije, programi, planovi)
 • Pripremne aktivnosti za uvođenje sustava upravljanja zaštitom okoliša (Environmental Management Systems)
 • Izbor tehnoloških rješenja za smanjenje utjecaja na okoliš
 • Analiza složenih problema vezanih za onečišćenje zraka, voda i tla te buku
 • Matematički modeli onečišćenje zraka, voda i mora te širenja buke
 • Informatički sustavi u zaštiti okoliša
Izbor lokacije
 • Izbor lokacije energetskih, industrijskih i komunalnih objekata
 • Izrada programa terenskih radova
 • Nadzor i upravljanje lokacijskim istraživanjima
 • Cost-benefit, cost-effectiveness i cost-risk analize
Analize rizika i sigurnosti
 • Studije rizika, sigurnosne analize te studije upravljanja rizikom
 • Operativni i županijski planovi intervencija u zaštiti okoliša
 • Operativni planovi za provedbu mjera u slučaju zagađenja voda
Gospodarenje otpadom
 • Katastar proizvodnog otpada
 • Planovi gospodarenja otpadom
 • Projektna dokumentacija sanacije odlagališta otpada
 • Idejna rješenja sustava zbrinjavanja komunalnog i tehnološkog otpada uključujući i spaljivaonice otpada
Troškovi u zaštiti okoliša
 • Praćenje troškova zaštite okoliša
 • Analiza i primjena ekonomskih instrumenata u zaštiti okoliša
 • Usklađivanje s europskom regulativom u području zaštite okoliša