Hrvatski | English
O namaMjerenja i analitikaZaštita okolišaZaštita atmosfereProjektiranjeVođenje građenjaSustavi održavanjaInformatika


Odjel za zaštitu atmosfere pruža konzultantske usluge na interdisciplinarnom području zaštite atmosfere, klimatskih promjena i drugih srodnih aktivnosti u zaštiti okoliša.

Reference EKONERGA iz područja energetike i klimatskih promjena
 • Nacionalni inventar stakleničkih plinova i njegove projekcije (NIR)
 • Nacionalna izvješća Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime (UNFCCC)
 • Izvještavanja po pravilima Kyotskog protokola
 • Izvještaj i akcijski planovi vezano za sektor Korištenjem zemljišta, promjenama u korištenju zemljišta i u šumarstvu (LULUCF)
 • Pozadinske studije za planiranje politike i njezinu primjenu
 • Priprema regulatornih propisa u klimatskim promjenama i u energetici
 • Strategije, planovi i programi povezani s energetikom i klimatskim promjenama
 • Međunarodne revizije NIR-a (mreža stručnjaka UNFCCC-a)
 • Studije klimatskih promjena za velika poduzeća (INA naftna industrija, Hrvatska elektroprivreda –HEP, industrija proizvodnje cementa, NIS Naftna Industrija Srbije)
 • Sustav Trgovanja Emisijama (STS) – studije za Ministarstva i industriju
 • Verifikacija izvješća o emisijama stakleničkih plinova operatera u ETS sustavu
 • Izgradnja kapaciteta za provođenje politike
 • Međunarodno pregovaranje u sklopu UNFCCC-a, protokola iz Kyota, i pristupanja EU
 • Priprema podloga za nisko-ugljičnu strategiju
 • Revizije partnerskih sporazuma država članica EU i operativnih programa za financiranje iz strukturnih i kohezijskih fondova
 • Priprema i provođenje projekata financiranih iz sredstava EU LIFE programa iz područja klime

Reference iz energetike
 • Nacionalne energetske strategije, programi i planovi za lokalne uprave i gradove
 • Akcijski planovi održivog energetskog razvoja lokanih zajednica
 • Priprema regulative iz područja obnovljivih izvora energije
 • Nacionalni akcijski planovi za obnovljive izvore energije i Energetsku učinkovitost
 • Energetski pregledi i certifikacije
 • Studije izvodljivosti za energetske projekte i projekte održivog gospodarenja otpadom
 • Izrada aplikacijskih prijedloga za fondove Europske unije