Hrvatski
O namaMjerenja i analitikaZaštita okolišaZaštita atmosfereProjektiranjeVođenje građenjaSustavi održavanjaInformatika

DJELATNOST EKONERGA
U PRIPREMI I IZVOĐENJU INVESTICIJSKOG PODUHVATA

PRETHODNI RADOVI GRAĐENJE PRIMOPREDAJA RAD I ODRŽAVANJE
DOKUMENTACIJA
 • Izbor, istraživanja i studije lokacije
 • Tehnička rješenja
 • Studija izvodljivosti
 • Idejno rješenje
 • Idejni projekt
 • Studije o utjecaju na okoliš
 • Glavni projekt za građevinsku dozvolu
 • Nostrifikacija projektne dokumentacije
 • Poslovni planovi projekata
 • Financiranje poduhvata
 • Priprema dokumentacije za aplikaciju projekta za predpristupne fondove EU
 • Ekspertize, izvješća, revizije
 • Izvedbeni projekti
 • Organizacija građenja
 • Tehnologije izvođenja aktivnosti
 • Postupci za provođenje aktivnosti
 • Programi osiguranja kvalitete (QA)
 • Programi (planovi) kontrole kvalitete (QC)
 • Programi (planovi) izgradnje (materijalni, investicijski)
 • Elaborat o kvaliteti izvedenih radova
 • Izvještaji nadzornog inženjera
 • Primopredajni paketi
 • Programi za funkcionalno ispitivanje objekta
 • Program utvrđivanja nultog stanja opreme i sustava
 • Programi za pokusni rad
 • Dokumentacija izvedenog stanja (Asbuilt)
 • Implementacija sustava upravljanja poslovima održavanja
 • Program preventivnog održavanja
 • Program osiguranja kvalitete u pogonu
 • Program monitoringa okoliša
ISHOĐENJE DOZVOLA I SUGLASNOSTI
 • Lokacijska dozvola
 • Načelna dozvola
 • Građevinska dozvola
 • Rješavanje imovinsko pravnih odnosa

 • Uporabna dozvola

IZVEDBA RADOVA
 • Terenski i istražni radovi
 • Nabavka opreme
 • Upravljanje transportom opreme
 • Upravljanje građevinskim radovima
 • Upravljanje montažom opreme
 • Vođenje izgradnje
 • Planiranje i praćenje izgradnje
 • Osiguranje kvalitete (QA) proizvodnih i montažnih aktivnosti
 • Provođenje kontrolnih (QC) aktivnosti
 • Nadzor izgradnje
 • Ispitivanje i puštanje u rad
 • Primopredaja radova i dokumentacije od izgradnje pogona
 • Provođenje garantnih ispitivanja
 • Provođenje funkcionalnih ispitivanja
 • Provođenje ispitivanja i pregleda u cilju utvrđivanja "nultog" stanja
 • Primopredaja radova i dokumentacije od izgradnje pogona
 • Pokusni rad
 • Tehnički pregled
 • Ishođenje uporabne dozvole
 • Provođenje pregleda i ispitivanja u skladu s programom preventivnog održavanja
 • Upravljanje pogonom i održavanje pogona (O&M)