Hrvatski | English
O namaMjerenja i analitikaZaštita okolišaZaštita atmosfereProjektiranjeVođenje građenjaSustavi održavanjaInformatika


Odjel za projektiranje bavi se izradom projektne dokumentacije (idejna rješenja, stručne podloge, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti, projekti izvedenog stanja, nostrifikacija projektne dokumentacije) te ishođenjem dozvola i suglasnosti za industrijske, rafinerijske i energetske objekte. Područje djelatnosti jesu: kotlovnice i kotlovska postrojenja, kondenzacijske i kogeneracijske elektrane, rafinerijska i petrokemijska postrojenja, energetske mreže (plinovodi i plinske instalacije i toplinske mreže), postrojenja za obradu otpadnih voda, odlagališta otpada i spalionice otpada, cementna i druga energetski intenzivna industrija.