LIFE Clim’Foot projekt „Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikovog otiska poslovnih subjekata” (1. rujna 2015. do 31. kolovoza 2018.) je europski projekt u sklopu programa LIFE 2014 – 2022 (www.climfoot-project.eu).

Članovi konzorcija iz pet europskih država (Italija, Grčka, Francuska, Hrvatska i Mađarska) preuzeli su inicijativu u provedbi glavnih ciljeva projekta:

  • priprema informativnih materijala i tečaja za trening stručnjaka za izračun ugljikovog otiska poslovnih subjekata;
  • implementacija nacionalnih baza faktora emisija stakleničkih plinova iz različitih sektora;
  • stvaranje platforme za suradnju, uz razmjenu znanja, materijala i izvora.

Ugljikov otisak poslovnih subjekata uključuje direktne i indirektne emisije svih antropogenih stakleničkih plinova koje nastaju uslijed ulaznih/internih/izlaznih tokova energije, ljudi i materijala. Primjenom LCA pristupa, u skladu s GHG protokolom i ISO normom, ugljikov otisak izračunat je korištenjem naprednih modela, koji je prilagođen za potrebe Clim’Foot projekta uključujući razvijenu nacionalnu bazu faktora emisije.

Ugljikov otisak EKONERG-a za 2017. godinu iznosi 4 t CO2e/zaposleniku. Izračun ugljikovog otiska poslovnog subjekta prvi je korak u definiranju i provedbi Akcijskog plana za smanjenje ugljikovog otiska, pri čemu je potrebno definirati mjere za smanjenje ugljikovog otiska, procijeniti troškove mjera te definirati indikatore za praćenje provedbe mjera.

Ostali članci

22.09.2019.

Od 18. do 21. rujna 2019.godine održana je IV. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš (HUSZPO).

SAZNAJ VIŠE

31.05.2019.

Republika Hrvatska i Ekonergov tim peti put osvaja nagradu za najbolji IIR male države Izvješća o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 2019 (1990. – 2017.).

SAZNAJ VIŠE

21.09.2018.

Republika Hrvatska je 2016. godine po četvrti put osvojila nagradu i to u kategoriji najpotpunijeg izvještaja o proračunu emisija (IIR). Ekonerg izrađuje "Izvješće o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske“ na godišnjoj razini od 2001. godine te su ove nagrade potvrda izvrsnosti timu ali i promocija države u međunarodnom okruženju članica LRTAP konvencije.

SAZNAJ VIŠE