Od 18. do 21. rujna 2019.godine održana je IV. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš (HUSZPO).

Na konferenciji su razmijenjena mnoga iskustva te otvorene rasprave o raznim temama. Konferencija je organizirana u tri sekcije: procjena utjecaja na okoliš, strategija zaštite prirode i okoliša te sekcija održivog razvoja.

Djelatnici EKONERG-a aktivno su sudjelovali u raspravama, doprinijeli su moderiranjem sekcija te održali tri usmena izlaganja:

  1. Matko Bišćan - Inovativna metoda procjene nultog stanja vrsta korištena za potrebe postupka procjene utjecaja na okoliš (Matko Bišćan, Berislav Marković, Matej Vucić, Dušan Jelić)
  2. Gabrijela Kovačić - Primjena najboljih raspoloživih tehnika (NRT) u cilju zaštite okoliša (Gabrijela Kovačić, Maja Jerman Vranić, Tamara Tarnik)
  3. Matko Bišćan - Projekti revitalizacije i "divlje prirode" - izazovi budućnosti i mogućnosti suživota (Matko Bišćan, Berislav Marković, Perica Bušić, Marijana Kotaran Munda, Renata Vidaković Šutić)
  4. Mirela Poljanac - Emisija sitnih čestica (PM2,5) od izgaranja biomase u kućnim ložištima u Hrvatskoj i kako ju smanjiti (Mirela Poljanac)

Other

31.05.2019.

Republika Hrvatska i Ekonergov tim peti put osvaja nagradu za najbolji IIR male države Izvješća o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 2019 (1990. – 2017.).

MORE

21.09.2018.

Republika Hrvatska je 2016. godine po četvrti put osvojila nagradu i to u kategoriji najpotpunijeg izvještaja o proračunu emisija (IIR). Ekonerg izrađuje "Izvješće o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske“ na godišnjoj razini od 2001. godine te su ove nagrade potvrda izvrsnosti timu ali i promocija države u međunarodnom okruženju članica LRTAP konvencije.

MORE

01.09.2018.

LIFE Clim'Foot projekt "Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikovog otiska poslovnih subjekata" (1. rujna 2015. do 31. kolovoza 2018.) je europski projekt u sklopu programa LIFE 2014 – 2022 (www.climfoot-project.eu).

MORE