Naziv projekta

"Unapređenje poslovnih procesa tvrtke EKONERG d.o.o. nabavkom suvremenih IKT alata“, šifra projekta KK.03.2.1.19.0192

Kratki opis projekta

Realizacijom ovog projekta tvrtka će nabaviti različiti tipova softvera koje će implementirati u različite segmente svog poslovanja kao i neophodnu hardversku opreme potrebne za implementaciju softverske komponente u poslovanje. Realizacija ovog projekta imati će utjecaj na 5 različitih procesa u tvrtki što će u konačnici rezultirati rastom prihoda od prodaje te neizravno na povećanje broja zaposlenih.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 1. Nabavka IKT poslovnih rješenja namijenjena optimiziranju poslovnih procesa u poduzeću,
 2. Upravljanje projektom,
 3. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom razvijenog specifičnog softvera, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu IKT rješenja.

Specifični ciljevi projekta jesu:

 1. Povećanje prihoda od prodaje;
 2. Povećanje kapaciteta za pružanje usluga te
 3. Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Održivost rezultata nakon završetka projekta će se realizirati kroz nekoliko različitih aspekata:

 1. financijska održivost;
 2. održavanje softvera i njegova buduća nadogradnja;
 3. komercijalna održivost;
 4. marketinške aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.205.912,66 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 218.401,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 937.697,57 HRK

Razdoblje provedbe projekta

25.10.2019. – 25.10.2020.

Kontakt za više informacija

Kontakt

Linkovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ostali članci

22.09.2019.

Od 18. do 21. rujna 2019.godine održana je IV. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš (HUSZPO).

SAZNAJ VIŠE

31.05.2019.

Republika Hrvatska i Ekonergov tim peti put osvaja nagradu za najbolji IIR male države Izvješća o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 2019 (1990. – 2017.).

SAZNAJ VIŠE

21.09.2018.

Republika Hrvatska je 2016. godine po četvrti put osvojila nagradu i to u kategoriji najpotpunijeg izvještaja o proračunu emisija (IIR). Ekonerg izrađuje "Izvješće o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske“ na godišnjoj razini od 2001. godine te su ove nagrade potvrda izvrsnosti timu ali i promocija države u međunarodnom okruženju članica LRTAP konvencije.

SAZNAJ VIŠE