Javno predstavljanje i stručna rasprava o nacrtu prijedloga Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. s pogledom na 2050. godinu održana je 14.07.2017. u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Podloge za izradu niskougljične strategije izradio je EKONERG, s učešćem dvadeset vlastitih stručnjaka u suradnji s kolegama iz hrvatskih fakulteta. U Hrvatskoj gospodarskoj komori Strategiju je predstavio dr Vladimir Jelavić voditelj projektnog tima.

Ovaj dokument bit će temeljni dokument društveno-gospodarskog razvoja koji će se obvezujuće prenijeti u sektorske politike i s njima biti dugoročno usklađen kako bi krajnji cilj za postizanje niskougljičnog gospodarstva bio ostvaren. U Nacrtu prijedloga Niskougljične strategije utvrđeno je niz mjera koje će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova u različitim sektorima: energetici, industriji, prometu, kućanstvima i uslugama, poljoprivredi, korištenju zemljišta, promjeni korištenja zemljišta i šumarstvu, gospodarenju otpadom.

Ostali članci

21.10.2020.

Realizacijom ovog projekta tvrtka će nabaviti različiti tipova softvera koje će implementirati u različite segmente svog poslovanja kao i neophodnu hardversku opreme potrebne za implementaciju softverske komponente u poslovanje. Realizacija ovog projekta imati će utjecaj na 5 različitih procesa u tvrtki što će u konačnici rezultirati rastom prihoda od prodaje te neizravno na povećanje broja zaposlenih.

SAZNAJ VIŠE

22.09.2019.

Od 18. do 21. rujna 2019.godine održana je IV. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš (HUSZPO).

SAZNAJ VIŠE

31.05.2019.

Republika Hrvatska i Ekonergov tim peti put osvaja nagradu za najbolji IIR male države Izvješća o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 2019 (1990. – 2017.).

SAZNAJ VIŠE