DIREKTOR

Elvis Cukon, dipl.ing.stroj., MBA

Kontakt

Elvis Cukon je rođen u Puli. Osnovnu školu pohađao je u Medulinu, a srednju u Puli. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, procesno-energetski smjer. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2018. godine postdiplomski studij Poslovno upravljanje – MBA. Ovlašteni je inženjer strojarstva i član Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Od 2005. godine zaposlen je u Ekonergu – institutu za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Do promaknuća na mjesto direktora obnašao je funkciju zamjenik direktora Ekonerga – instituta za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., a prije toga pomoćnik direktora Odjela za projektiranje u tom Društvu. Bio je zadužen za vođenje i upravljanje strateškim projektima Društva, akviziciju poslova, upravljanje procesom rada te kratkoročno i srednjeročno planiranje u suradnji s direktorom.

Vodio je pripremu, projektiranje i izgradnju niza projekata u području energetike, procesne i farmaceutske industrije poput primjerice: Tvornica kamene vune Rockwool u Istri, Greenfiled projekt nove višenamjenska sinteze SM2 za naručitelja Pliva, Tvornica krutih, polukrutih i kapljevitih lijekova za naručitelja BELUPO d.d., Procesna postrojenja u naftnoj i plinskoj industriji za naručitelje INA, JANAF, Plinacro, Schell.

Od posljednjih projekata, ističe se vođenje konzultantskih i projektantskih usluga na projektu: Prihvatni terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku.