Usluge

Odjel za informatiku pruža usluge projektiranja, razvoja i uvođenje poslovnih informacijskih sustava u zaštiti okoliša i energetici.

Osobita prednost usluge je u tome što IT stručnjaci imaju dugogodišnju suradnju sa stručnjacima specijalistima iz ostalih odjela, tako da su razvijeni alati izuzetno prilagođeni korisnicima i jednostavni za upotrebu. Odjel trenutno radi na projektu izrade Registra onečišćenja okoliša raspodjelom u prostornoj mreži visoke rezolucije EMEP mreže, u projektu izrade Integralne informatičke platforme za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova i uspostavi web portala za Sustav izbjegavanja nastajanja otpada, a za potrebe Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode.