Ekonerg – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. je društvo koje se temelji na znanju, čiji je tržišni uspjeh isključivo posljedica izvrsnosti i kompetencija zadovoljnih zaposlenika. Prilikom zapošljavanja zato tražimo, a u svakodnevnom radu potičemo i nagrađujemo izvrsnost.

Ne dopuštamo bilo koji oblik diskriminacije zaposlenika ili kandidata za zapošljavanje te drugih osoba na osnovi spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, dobi, tjelesne ili duševne teškoće, vjere, etničkog, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, rase, boje kože, političkog ili drugog uvjerenja, imovinskog stanja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu te drugih osobnih odrednica.

Kompleksne usluge koje pružamo zahtijevaju rad multidisciplinarnih timova visokoobrazovanih zaposlenika različitih prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih struka, a kvaliteta naših usluga je izravna posljedica izvrsnosti, analitičkih sposobnosti, poduzetničkog duha, komunikativnosti i drugih osobina svakog člana tima.

Trenutno zapošljavamo stručnjake ovih profila: mag.ing.el., mag.ing.comp., mag.inf.

Mislite li da bi Ekonerg mogla biti pogodna okolina u razvoju Vaše karijere, molimo Vas da nam pošaljete svoju otvorenu molbu (životopis i motivacijsko pismo) na adresu ekonerg@ekonerg.hr