Usluge

Unutar Odjela djeluju ispitni laboratorij (za mjerenje kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari u zrak, umjerni laboratorij za umjeravanje i ispitivanje analizatora za mjerenje kvalitete zraka i analizatora dimnih plinova te laboratorij za organizaciju međulaboratorijskih ispitivanja (www.ekonerg-laboratorij.com). U suradnji s renomiranim proizvođačima mjerne opreme (HORIBA GmbH, Austrija, AIRMOTEC AS SA, Francuska, Leckel GmbH, Njemačka itd…) EKONERG uspostavlja automatske mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka.

  Ispitni laboratorij:
  Mjerenje kvalitete zraka (akreditacija prema HRN EN ISO/IEC 17025)
  Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak (akreditacija prema HRN EN ISO/IEC 17025)

  Umjerni laboratorij:
  Umjeravanje i ispitivanje tehničkih značajki analizatora za praćenje kvalitete zraka (akreditacija prema HRN EN ISO/IEC 17025)
  Umjeravanje i ispitivanje tehničkih značajki prijenosnih analizatora dimnih plinova (akreditacija prema HRN EN ISO/IEC 17025)

  Laboratorij za ispitivanje sposobnosti:
  Organizacija ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za mjerenje kvalitete zraka među laboratorijskim usporedbama (akreditacija prema HRN EN ISO/IEC 17043 za plinovite onečišćujuće tvari)

  Ostalo:
  Provjera ispravnosti sustava kontinuiranog mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak (QAL 2 i AST prema normi HRN EN 14181)
  Uspostavljanje postaja za automatsko praćenje kvalitete zraka
  Razvoj i uspostavljanje informacijskih sustava kvalitete zraka
  Proračun i verifikacija emisija onečišćujućih tvari u zrak
  Konzalting i izrada stručnih elaborata iz područja zaštite zraka
  Organizacija energetskih ispitivanja termoenergetskih postrojenja i komponenti

Projekti

 • Uspostava i održavanje urbanog dijela Državne mreže za praćenje kvalitete zraka (2003 - 2016) te lokalnih mreža za praćanje kvalitete zraka,
 • Mjerenje kvalitete zraka u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka (2014-2016) i lokalnim mrežama (Rockwool, INA Industrija nafte, Hrvatska Elektroprivreda, županija Sisačko-moslavačka, odlagalište otpada Jakuševec ...),
 • Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz termoelektrana Hrvatske Elektroprivrede (2011-2016),
 • Provjera ispravnosti i umjeravanje sustava kontinuiranog mjerenja emisija u zrak u termoelektranama Hrvatske elektroprivrede i pogonima tvrtke Cemex Hrvatska d.d. (2012-2016),
 • Godišnji servis, umjeravanje i provjera funkcionalnosti analizatora Državne mreže za mjerenje kvalitete zraka Crne Gore (2012-2016).

Klijenti

 • Ispitni laboratoriji za mjerenje kvalitete zraka i mjerenja emisija u zrak,
 • HEP Proizvodnja d.o.o.,
 • INA Industrija nafte d.d.,
 • Državni Hidrometeorološki zavod,
 • Agencija za zaštitu životne sredine (Podgorica).