Usluge

Odjel za vođenje građenja bavi se tehničkim savjetovanjem, osiguranjem i nadzorom kvalitete, specijalističkim nadzorom zavarivanja i ispitivanja te stručnim nadzorom u skladu sa Zakonom o gradnji tijekom proizvodnje, pripreme i izvođenja izgradnje, odnosno rekonstrukcije i remonta energetskih i procesnih postrojenja, plinovoda, parovoda, vrelovoda.

 • Kompletan stručni i obračunski nadzor prema Zakonu o gradnji
 • Nadzor kontrole kvalitete u proizvodnji/izgradnji/rekonstrukciji strojarske i elektrotehničke/MRU opreme
 • Specijalistički nadzor zavarivanja i ispitivanja bez razaranja u proizvodnji/izgradnji/rekonstrukciji
 • Osiguranje kvalitete prije i za vrijeme procesa proizvodnje
 • Aktivnosti osiguranja kvalitete:
  • Unutarnje prosudbe procesa i organizacijskih jedinica
  • Vanjske prosudbe dobavljačevih sustava upravljanja kvalitetom
  • Ocjenjivanje i nadzor kvalitete odobrenih dobavljača
  • Pregled, izrada, odobravanje i nadzor nad modifikacijama
  • Nadzor kvalitete i sudjelovanje u remontnim aktivnostima
 • Konzultantske usluge naručitelju u smislu tehničkog savjetovanja u pripremi i vođenju aktivnosti gradnje (od uočavanja problema, detekcije uzroka, preko izrade prijedloga rješenja, savjetovanja oko odabira izvođača, planiranja i praćenja izgradnje objekta, vođenja građenja, prisutnosti i ovjeravanja ispitivanja, puštanja u rad, tehničkog pregleda, ishođenja uporabne dozvole do primopredaje),
 • Konzultantske usluge izvođačima radova u smislu tehničkog savjetovanja, izrade tehnologija i ostale tehničke dokumentacije, odnosno najma stručnog osoblja;
 • Usluge koordinatora zaštite na radu (Elaborat zaštite na radu, Plan izvođenja radova, ...),
 • Konzultantske usluge odjela u kombinaciji s aktivnostima koje obavljaju ostali odjeli EKONERG-a,
 • Ostale slične usluge prema zahtjevima naručitelja.
 • Upravljanje natječajima (tenderima):
  • izrada tenderske dokumentacije po pravilima EU, EBRD-a, javne nabave, FIDIC ili sl. pravilima za javne i privatne naručitelje
  • analiza ponuda i savjetovanje pri odabiru projektanta, nadzora, izvođača, dobavljača,...
  • analiza ulaznih podataka, izrada i/ili savjetovanje na izradi optimalnog ugovora o uslugama i/ili radovima (ugovor o uslugama, ugovor građenju, FIDIC, EPC, "ključ u ruke", javna nabava i sl.)
 • Organiziranje i savjetovanje pri korištenju objektom

Reference

Objekti za koje su vezane usluge odjela i na kojima odjel uglavnom obavlja aktivnosti:

 • Termoelektrane (uključivo nuklearne)
 • Cjevovodi (plinovodi, vrelovodi, parovodi,…)
 • Pogoni proizvođača razne opreme
 • Ostala pojedinačna oprema i elementi energetskih i procesnih postrojenja i objekata.

Naručitelji usluga uglavnom su tvrtke iz energetskog sektora ili sektora koji su vezani uz energetiku, a imaju potrebu za konzultantskim uslugama koje ne mogu samostalno obaviti ili te usluge trenutno nadilaze njihove mogućnosti, sposobnosti i znanja, odnosno imaju potrebu za povećanim opsegom usluga koje moraju biti izvedene u strogo kontroliranom i ograničenom vremenskom razdoblju, odnosno na unaprijed definiranim lokacijama.

Opširnije na: www.ekonerg-nadzor.com