Naše odlike su interdisciplinarnost i nuđenje cjelovitih rješenja za održivi razvoj. Ekonerg posluje u području energetske i komunalne infrastrukture i industrije, pokriva cjelokupni ciklus usluga od ideje o izgradnji nekog objekta, pripreme izgradnje (studije izvedivosti i analize troškova i koristi, izbora lokacije, projektiranja) do vođenja izgradnje, održavanja i upravljanja imovinom te procjenom utjecaja na okoliš. EKONERG je učestvovao u najvećim energetskim projektima u Republici Hrvatskoj, učestvuje u razvoju Republike Hrvatske izradom niza strateških dokumenata iz područja energetike, zaštite okoliša i klimatskih promjena.

Misija

Istraživanjima i konzalting uslugama u širokom području poslovanja i sinergijom interdisciplinarnosti doprinijeti održivom razvoju, stvarati dodatnu vrijednost svojim vlasnicima, motivirajuću atmosferu zaposlenicima i opću korist društvu, s opredjeljenjem prema nisko ugljičnoj i kružnoj ekonomiji, resursno učinkovitom i klimatski otpornom gospodarstvu.

Vizija

Nastaviti tradiciju od više od 65 godina poslovanja razvojem u vodeću regionalnu tvrtku visokog ugleda u području energetike, zaštite okoliša i održivog razvoja, poželjnu za mlade stručnjake tehničkih, prirodnih i društvenih struka. Održati i razviti nove visoke kompetencije, u otvorenoj suradnji sa znanstvenim i stručnim institucijama u Hrvatskoj i Europi.

EKONERG je pravni sljedbenik Instituta za elektroprivredu koji je osnovan 1953. godine. Kao samostalna tvrtka EKONERG je utemeljen 1992. godine, procesom privatizacije kojim su svi zaposleni postali udjelničari tvrtke.

Vlasnički udjeli djelatnika tvrtke i bivših djelatnika

Neke naše izvrsnosti:

  • EKONERG d.o.o. ima ustrojena tri akreditirana laboratorija: ispitni laboratorij, umjerni laboratorij i laboratorij za ispitivanje sposobnosti u području kvalitete zraka. Osim Ekonerga samo je još jedno društvo u EU koje ima akreditirana sva ova 3 laboratorija
  • EKONERG d.o.o. ima ovlaštenja i radno iskustvo za poslove na najzahtjevnijim tehnološkim i sigurnosnim sustavima, akreditirani smo za poslove vezano za projektiranje i nadzor, izradu studijske dokumentacije za nuklearne elektrane, sa više od 35 godina iskustva u uslugama prema Nuklearnoj elektrani Krško koja bilježi najviše domete raspoloživosti proizvodnje električne energije u svijetu
  • EKONERG d.o.o. za potrebe Republike Hrvatske izrađuje redovna izvješća, inventare emisije i projekcije vezano za Okvirnu konvenciju o Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) pri čemu ima više od deset sektorskih specijalista različitih struka za primjenu metodologije Međuvladinog panela za klimatske promjene (IPCC), institucije koja je nagrađena Nobelovom nagradom za rad i doprinos čovječanstvu u znanstvenom rješavanju pitanja klimatskih promjena
  • EKONERG d.o.o. je tvrtka koja samostalnim kadrovima u potpunosti pokriva razvojno područje za tranziciju društva prema niskougljičnom razvoju, uključivo i poslove vezano za sektor Korištenje zemljišta, prenamjena zemljišta i šumarstvo (LULUCF)
  • EKONERG d.o.o. za potrebe Hrvatske agencije za zaštitu okoliša izrađuje nacionalni informativni inventar onečišćujućih tvari (IIR), nacionalno IIR izvješće je tri godine za redom proglašeno najboljim izvješćem u EU
  • EKONERG d.o.o. je izradio informatički sustav za upravljanje imovinom koji je u primjeni u nizu javnih i privatnih poduzeća, razvili smo sustav za gospodarenje energijom u zgradarstvu (ISGE) s primjenom u javnim zgradama koje nadzire Hrvatska agencija za poslove upravljanja državnom imovinom i primjenom u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Turskoj, Rusiji i Maleziji.

Certifikati

Osnovne informacije

Naziv tvrtke
EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću
Adresa
Koranska ulica 5, 10000 Zagreb
Sud kod kojega je upisan u sudski registar
Trgovački sud u Zagrebu
MBS
080060050
Bankovni račun
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, HR2623600001101210735
Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, HR1724020061100046167
Temeljni kapital
22.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Direktor
Elvis Cukon, dipl.ing.stroj., MBA