Usluge

Odjel za projektiranje pruža usluge izrade projektne dokumentacije (idejna rješenja, idejni, glavni i izvedbeni projekti, radionička dokumentacija, projekti izvedenog stanja, izrada troškovnika i specifikacija, nostrifikacija projektne dokumentacije izrađene od inozemnih projektanata), provođenja projektantskog nadzora, pružanje konzalting usluga, te provođenje inženjering usluga i izvođenja izgradnje postrojenja po sustavu "ključ u ruke".

Odjel za projektiranje je najveći projektni biro u Republici Hrvatskoj s velikim brojem referenci u javnom i privatnom sektoru, posebice u energetici, termoelektranama, sektoru nafte i plina, komunalnim infrastrukturnim sustavima, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji i mnogim drugim procesnim i energetskim postrojenjima.

Kao jedini u Hrvatskoj imamo licencu za projektiranje i provođenje inženjering usluga u nuklearnoj elektrani NE Krško za "safety related" sustave, što garantira najviši razred osiguranja kvalitete i QA sustava u nuklearnoj industriji i u ostalim područjima.

 • Projektiranje parnih kotlova uključujući izradu termodinamičkog, hidrauličkog i aerodinamičkog proračuna parnog kotla, izradu radioničke dokumentacije parnog kotla: parni kotlovi loženi ugljenom, prirodnim plinom, tekućim gorivom i biomasom,
 • Projektiranje kotlova na otpadnu toplinu (HRSG),
 • Projektiranje postrojenja za kemijsku i termičku pripremu vode,
 • Projektiranje čeličnih konstrukcija,
 • Projektiranje cjevovoda,
 • Projektiranje građevinskih konstrukcija,
 • Projektiranje elektroenergetike postrojenja,
 • Projektiranje sustava mjerenja, regulacije i upravljanja,
 • Projektiranje sustava daljinskog upravljanja i nadzora.
 • Projektiranje rafinerijskih postrojenja,
 • Projektiranje procesnih peći,
 • Projektiranje postrojenja za obradu onečišćenih voda,
 • Projektiranje sustava daljinskog upravljanja i nadzora.
 • Projektiranje magistralnih i međunarodnih plinovoda,
 • Projektiranje visokotlačnih plinovoda,
 • Projektiranje niskotlačnih plinovoda,
 • Projektiranje plinskih mjerno redukcijskih stanica,
 • Projektiranje blokadnih i čistačkih stanica,
 • Projektiranje sustava daljinskog upravljanja i nadzora.
 • Projektiranje kombi kogeneracijskih elektrana,
 • Projektiranje podsustava u nuklearnim elektranama,
 • Projektiranje klasičnih elektrana,
 • Projektiranje kogeneracijskih elektrana na biomasu,
 • Projektiranje tehnoloških cjelina termoelektrana,
 • Projektiranje sustava daljinskog upravljanja i nadzora.
 • Projektiranje postrojenja za obradu tehnoloških voda,
 • Projektiranje postrojenja za obradu zauljenih voda,
 • Projektiranje postrojenja za obradu komunalnih otpadnih voda.
 • Projektiranje postrojenja u cementnoj industriji: mlinica cementa, transportni sustavi, čelične konstrukcije,
 • Projektiranje farmaceutskih postrojenja: API postrojenja, postrojenja za suhe oblike, postrojenja za proizvodnju krema i masti, skladišna postrojenja, čisti prostori.
 • Vrelovodni sustavi,
 • Toplinske stanice i akumulatori topline,
 • Elektro elektroenergetski distribucijski sustavi,
 • Trafostanice i rasklopišta,
 • Elektroenergetski sustavi.
 • Tehničko, financijsko i komercijalno savjetovanje Investitora,
 • Izrada tenderske dokumentacije, prikupljanje ponuda, evaluacija ponuda i prijedlog odabira najpovoljnijeg ponuđača,
 • Izrada elaborata za rješavanje imovinsko pravnih poslova,
 • Izrada investicijskih studija,
 • Izrada tehničkih i komercijalno – financijskih elaborata,
 • Vođenje izgradnje,
 • Planiranje i praćenje izgradnje (terminsko, financijsko, resursi),
 • Puštanje u pogon.
 • Izgradnja energetskih postrojenja po sustavu "ključ u ruke",
 • Izgradnja plinovoda i pomoćnih postrojenja po sustavu "ključ u ruke",
 • Izgradnja kotlovskih postrojenja po sustavu "ključ u ruke".

Reference

 • Kombi kogeneracijska plinska elektrana PLIVA – 6 MWe i 12 MWt,
 • Rashladni tornjevi u NE Krško kapaciteta 14400 m3/h, 167 MW,
 • Postrojenje za demineralizaciju vode u termoelektranama toplana EL-TO Zagreb, TE-TO Zagreb i TE-TO TE Sisak,
 • Akumulator topline u TE-TO Zagreb kapaciteta 750 MWh i snage 150 MW.
 • Rashladni sustav termoelektrane AL SHEMAL 4x350 MW u Iraku,
 • Detaljni bazni inženjering, izvedbeni projekt i radionička dokumentacija parnog kotla na biomasu 23,7 t/h, 450 ˚C, 50 bara i ishođenje odobrenja za konstrukciju od TUV Njemačka, za krajnjeg korisnika Sulzbach, Njemačka,
 • Glavni i Izvedbeni projekt generatora pare (50 t/h, 400 ˚C, 40 bara) u RN Sisak,
 • Kogeneracijske elektrane na biomasu: Delnice, PANA, Žakanje, Velika Gorica, Karlovac, Otočac, Virovitica, Sunja, Tršće, Pakrac,
 • Kombi kogeneracijska plinska elektrana EL-TO Zagreb, snage 150 MWe i 120 MWt,
 • Kombi kogeneracijska plinska elektrana TE-TO Slavonski Brod, snage 600 MWe i 100 MWt,
 • Plinske kotlovnice za tehnološku paru: Varteks, Hospira, TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb, TE Plomin, TE-TO Sisak,
 • Postrojenje za vakuum destilaciju – procesna peć 201 H-001 u INA Rafinerija MLAKA – RIJEKA,
 • HDS postrojenje u RN Rijeka,
 • SRU postrojenje u RN Sisak,
 • HGU postrojenje u RN Rijeka,
 • Naftni terminal u Omišlju – Janaf,
 • Propan-propilen splitter postrojenje u RN Rijeka.
 • Pula – Karlovac,
 • Bosiljevo – Gospić,
 • Lučko – Ivanja Reka,
 • Slobodnica – Sotin,
 • Slobodnica – Donji Miholjac,
 • Split – Ploče.
 • Pliva Savski Marof,
 • Pula,
 • Delnice, Gospić, Zadar, Tisno, Trogir, Drniš,
 • Nova Gradiška,
 • LNG TERMINAL KRK – Glavni projekt i ishođenje građevinske dozvole. LNG Terminal je kapaciteta 6 bcm.
 • Projektna dokumentacija za odlagališta otpada: Marišćina Rijeka, Tugonica, Gubaševo-Zabok, Novi Marof, Trogir, MBO Bikarac,
 • Vrelovodni sustavi: Zagreb, Sisak, Osijek, Karlovac.
 • Pliva: API postrojenje SM1 i SM2,
 • HOSPIRA: pomoćni sustavi na lokaciji Savski Marof, skladište proizvoda, upravna zgrada,
 • BELUPO: nove tvornice "budućnosti" za proizvodnju krutih i polutekućih oblika.
 • Tvornica kamene vune Rockwool, Pićan – Istra,
 • Mlinica cementa – Našicecement,
 • Spaljivač otpadnih plinova peći za sušenje i očvršćivanje u tvornici Rockwool,
 • postrojenje za obradu otpadnih voda za cjelokupni industrijski kompleks Plive na lokaciji Savski Marof.