Usluge

Odjel za energetiku (OE) bavi se analizom novih tržišta te prepoznavanjem i pripremom potencijalnih projekata, posebno u području proizvodnje, distribucije i potrošnje energije, koji imaju potencijal razvoja i u drugim odjelima. Rad odjela temelji se na procjeni izvedivosti te ostalim tehnološko – ekonomskim analizama termoenergetskih postrojenja, industrijskih postrojenja, postrojenja za daljinsko grijanje (toplana) i konstrukciju plinovoda, gradskih energetskih sustava, energetske efikasnosti elektrana i industrijskih sustava te energetsko ispitivanje zgrada.

Područja

 • Strategije, planovi i programi iz područja energetike
 • nacionalni planovi za obnovljive izvore energije
 • studije aproksimacije zakonodavstva s propisima europske unije
 • planovi i energetske sheme za obnovljive izvore energije
 • studije analize i razvoja tržišta energijom
 • master planovi energetskih distributivnih sustava u gradovima i industrijskim postrojenjima
 • studije izvodljivosti
 • priprema dokumentacije za financiranje iz programa Europske unije
 • energetski pregledi
 • makroekonomske analize učinaka investicijskih zahvata
 • analize troškova i koristi
 • održivi energetski planovi gradova (SEAP i SECAP)
 • izrada dokumentacija za financiranje iz fondova Europske unije
 • uspostava daljinskog nadzora potrošnje energije

Reference

Odjel za energetiku ima najstariju tradiciju. EKONERG d.o.o. pravni je sljedbenik Instituta za elektroprivredu - Odjela za termoenergetske sustave. Iz istraživačko znanstvene institucije, EKONERG je sve više širio usluge u području konzaltinga. Odjel za energetiku radi za ministarstva, lokalne jedinice samouprave, energetska javna poduzeća i privatni sektor.