Usluge

Odjel za sustave upravljanja održavanjem pruža usluge savjetovanja na području tehničkog održavanja, gospodarenja energijom te upravljanja fizičkom imovinom. Naše usluge podržavamo implementacijom suvremenih informacijskih sustava za Asset Management, kroz dugogodišnje partnerstvo s globalnim proizvođačem poslovnih aplikacija, tvrtkom Infor. Infor EAM su vodeća svjetska rješenja za upravljanje imovinom i lokalizirana su za primjenu na području Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova.

Razvijamo vlastita rješenja za sustavno gospodarenje energijom (energetski menadžment). Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) u zgradama javnog sektora Republike Hrvatske razvijen u Ekonergu također je implementiran u primjenu u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Maleziji.

  • Razvoj, implementacija i potpora u primjeni informacijskih sustava za podršku upravljanju imovinom i poslovima njenog održavanja (Enterprise Asset Management - EAM),
  • Razvoj i implementacija informacijskih sustava za gospodarenje energijom (ISGE),
  • Sistemska integracija EAM sustava s poslovnim (Enterprise Resource Planning - ERP) i procesnim informacijskim sustavima, geoinformacijskim sustavima (GIS), Document Management sustavima (DMS) te specijaliziranim inženjerskim aplikativnim rješenjima (CAD/CAE, sustavi za planiranje i upravljanje projektima),
  • Razvoj i uspostava sustava upravljanja održavanjem (definiranje i / ili reinženjering u cilju optimiranja organizacije i poslovnih procesa, definiranje dokumentacije u skladu s relevantnim normama),
  • Ekspertne usluge na području održavanja (uspostava nomenklature građevina, postrojenja i opreme, analize kritičnosti, definiranje i implementacija programa preventivnog održavanja, planiranje budžeta, kontroling i analiza troškova), analiza i optimiranje sustava upravljanja zalihama i skladišnog poslovanja,
  • Razvoj i implementacija ključnih pokazatelja uspješnosti na području održavanja u skladu s relevantnim normama i dobrom inženjerskom praksom,
  • Definiranje tehničkih specifikacija i izrada tendera za ugovaranje usluga održavanja po modelu outsorcinga.

Reference

Korisnici naših usluga i informacijskih sustava dolaze iz različitih segmenata gospodarstva; posebice energetike, sektora nafte i plina, raznih infrastrukturnih sustava (vodoopskrba i odvodnja, toplinarstvo, gospodarenje otpadom, sustavi obrane od poplava) prehrambene i farmaceutske industrije, gradske uprave, znanstvenih i obrazovnih institucija, upravljanja i održavanja nekretnina (Facility Management), upravljanja voznim parkom (Fleet Management) i mnogih drugih.