Usluge

Razvijamo sustave za održive, pametne i zelene gradove. Nudimo usluge izrade kompletne dokumentacije investicijske izgradnje, usluge vođenja i nadzora izgradnje, te održavanje sustava kvalitete i praćenja stanja okoliša tijekom pogona. Ove usluge pružaju se učešćem nekoliko odjela, pri čemu velike objedinjene projekte vodi Odjel za projektiranje.

Usluge se odnose na energetske mreže (plinovodi i plinske instalacije i toplinske mreže), vodovode, postrojenja za obradu otpadnih voda, odlagališta otpada i spalionice otpada i javne zgrade. Prednost je što sve usluge mogu biti osigurane vlastitim kompetencijama uigranih timova različitih specijalnosti. Razvoj projekata po principu održivog razvoja, kružne ekonomije, primjene resursno učinkovitih rješenja zahtjeva uključivanje tehničkih, prirodnih i društvenih struka, s promicanjem inovativnosti i uključivosti. Projektna dokumentacija priprema se prema zahtjevu investitora po uputama međunarodnih financijskih institucija, što podrazumijeva snažnu komunikaciju s dionicima i javnosti tijekom pripreme projekta.

 • Strateške studije planiranja i optimiranje sustava
 • Planovi i studije gospodarenja otpadom
 • Studije izvodljivosti
 • Studije troškova i koristi
 • Projektiranje (od idejnog projekta, FEED-a, do izvedbenog projekta)
 • Priprema tenderske dokumentacije
 • Građenje
 • Studije utjecaja na okoliš i prirodu
 • Okolišne dozvole
 • Sigurnosne analize
 • Istraživanja na lokaciji
 • Komunikacijski planovi
 • Informatički sustavi podrške održavanju
 • Studije energetske opskrbe i informatički sustavi upravljanja energetskom potrošnjom
 • Programi praćenja stanja okoliša i praćenje stanja okoliša
 • Sustavi kvalitete i upravljanja okolišem
 • Ekološko označavanje

Reference

U Republici Hrvatskoj postoji duga tradicija primjene sustava daljinskog grijanja, EKONERG je radio od samog početka na razvoju toplifikacije u gradovima Hrvatske i regiji. Razvili smo model za integralno optimiranje energetske opskrbe urbanih sredina (ENOPUS), čime se rješava opskrba na razini urbanih četvrti. Model je prvi puta primijenjen za optimiranje Gada Zagreba, Sarajeva, Skopja i Karlovca. Projektiramo toplinske-vrelovodne i plinske mreže, skladišta energije u toplanama (akumulatori topline, električni kotlovi). Naš informacijski sustav upravljanja poslovima održavanja primjenjuje se uspješno u toplifikacijom sustavu HEP-a i vodovodnom sustavu Rijeke. Provodimo nadzor izgradnje i uspostave sustava kvalitete u gradskim komunalnim poduzećima. U posljednje vrijeme sve više usluga se odnosi na održivo gospodarenje otpadom, razvoj sustava izbjegavanja otpada, projekti reciklaže i sanacije, te energetsko korištenje i odlaganje otpada.