Usluge

 • Upravljanje kod inicijacije investicijskih projekata
 • Pripremne aktivnosti na razvoju investicijskih projekata (upravljanje studijama, projektiranjem, potvrde javno-pravnih tijela, ...)
 • Ishođenje lokacijskih, građevinskih i ostalih potrebnih dozvola za gradnju
 • Upravljanje natječajima (tenderima):
  • izrada tenderske dokumentacije po pravilima EU, EBRD-a, javne nabave, FIDIC ili sl. pravilima za javne i privatne naručitelje
  • analiza ponuda i savjetovanje pri odabiru projektanta, nadzora, izvođača, dobavljača,...
  • analiza ulaznih podataka, izrada i/ili savjetovanje na izradi optimalnog ugovora o uslugama i/ili radovima (ugovor o uslugama, ugovor građenju, FIDIC, EPC, "ključ u ruke", javna nabava i sl.)
 • Građenje
  • upravljanje projektom (kontrola rokova, kvalitete i financija)
  • tehnička, pravna i financijska podrška/pomoć naručitelju
  • administriranje ugovora
  • projektno praćenje i izvještavanje
  • terminsko praćenje i izvještavanje
  • pravno i financijsko savjetovanje
  • stručni nadzor
  • Inženjer ("FIDIC Engineer")
  • Analiza i procjena rizika; izrada matrice rizika i metodologije upravljanja rizicima
  • analiza i stručna mišljenja u svezi dodatnih potraživanja od strane izvođača (Claims)
  • pronalaženje ušteda u projektnim rješenjima, tehnologiji izvođenja i sl. ("value engineering")
  • savjetovanje i organiziranje tehničkog pregleda
  • administriranje pri ishođenju uporabnih dozvola
  • upravljanje i kontrola okončanog obračuna
  • pregled objekta prije primopredaje
  • savjetovanje u sporovima
 • Završno izvješće o projektu (rokovi, financije, kvaliteta)
 • Organiziranje i savjetovanje pri korištenju objektom