EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

"Unapređenje poslovnih procesa tvrtke EKONERG d.o.o. nabavkom suvremenih IKT alata“, šifra projekta KK.03.2.1.19.0192

Kratki opis projekta

Realizacijom ovog projekta tvrtka će nabaviti različiti tipova softvera koje će implementirati u različite segmente svog poslovanja kao i neophodnu hardversku opreme potrebne za implementaciju softverske komponente u poslovanje. Realizacija ovog projekta imati će utjecaj na 5 različitih procesa u tvrtki što će u konačnici rezultirati rastom prihoda od prodaje te neizravno na povećanje broja zaposlenih.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 1. Nabavka IKT poslovnih rješenja namijenjena optimiziranju poslovnih procesa u poduzeću,
 2. Upravljanje projektom,
 3. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom razvijenog specifičnog softvera, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu IKT rješenja.

Specifični ciljevi projekta jesu:

 1. Povećanje prihoda od prodaje;
 2. Povećanje kapaciteta za pružanje usluga te
 3. Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Održivost rezultata nakon završetka projekta će se realizirati kroz nekoliko različitih aspekata:

 1. financijska održivost;
 2. održavanje softvera i njegova buduća nadogradnja;
 3. komercijalna održivost;
 4. marketinške aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Razdoblje provedbe projekta

25.10.2019. – 25.10.2020.

Kontakt za više informacija

Kontakt

Linkovi

 • Europski strukturni i investicijski fondovi
 • Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • EUROPSKA UNIJA
  Zajedno do fondova EU
  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj