Ove godine održane je 20. Sastanak EIONET-a i UNECE radne skupine za Inventare Emisija i Projekcije (TFEIP) u Solunu (Thessaloniki), Grčka. Sastanak se održava godišnje i pozvano je svih 51 članica LRTAP Konvencije da prisustvuju, razmjenjuju informacije i međusobno si pomažu. Od 2010. g. uveden je sustav nagrađivanja u različitim kategorijama koji je potvrda timovima i državama da rade dobru stvar te poticaj i primjer drugim državama kako inventar treba izgledati. Nagrade su simbolične i prenosive te se pri dolasku na sljedeći godišnji sastanak vraćaju i dobivaju ih novi vlasnici.

Ovo je 5. put da Republika Hrvatska i Ekonergov tim osvaja nagradu za najbolji IIR male države Izvješća o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 2019 (1990. – 2017.) (Republic of Croatia 2019 Informative Inventory Report (1990 – 2017) - IIR). Izvješće se priprema u okviru godišnjeg ugovora: „Ispunjavanje izvještajnih obveza Republike Hrvatske sukladno zahtjevima LRTAP Konvencije i NEC Direktive“ za Naručitelja: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (sada Ministarstvo zaštite okoliša i energetike). Nagradu smo još osvojili 2010, 2011, 2013 i 2016. godine. Nagrađivani inventari mogu se pronaći na poveznici: https://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/.

Ostali članci

22.11.2022.

Uprava društva EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. dostavila je dana 22.11.2022. sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu Ugovor o podjeli i preuzimanju koji je potpisan između društava EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i EKONERG KONZALTING d.o.o., a kojim se, sukladno odredbama članka 550. r Zakona o trgovačkim društvima, provodi podjela društva na način da se organizacijska cjelina Odjel za sustave upravljanja održavanjem izdvaja i prenosi na društvo EKONERG KONZALTING d.o.o.

SAZNAJ VIŠE

16.04.2021.

Fakultet strojarstva i brodogradnje i partner Ekonerg d.o.o. provode projekt "Prognozirano održavanje industrijske rotacijske opreme temeljeno na strojnom učenju i IoT tehnologiji u interakciji s informacijskim sustavima" sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. godine.

SAZNAJ VIŠE

21.10.2020.

Realizacijom ovog projekta tvrtka će nabaviti različiti tipova softvera koje će implementirati u različite segmente svog poslovanja kao i neophodnu hardversku opreme potrebne za implementaciju softverske komponente u poslovanje. Realizacija ovog projekta imati će utjecaj na 5 različitih procesa u tvrtki što će u konačnici rezultirati rastom prihoda od prodaje te neizravno na povećanje broja zaposlenih.

SAZNAJ VIŠE