ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ
Direktor odjela

Maja Jerman Vranić, dipl.ing.kem., MBACon

Kontakt

Diplomirala je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (dipl.ing.kem.) i završila sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Poslovno upravljanje u graditeljstvu (MBACon). Obavlja stručne poslove zaštite okoliša i zaštite prirode u skladu sa ovlaštenjem ministarstva. Ima više od 20 godina rada u području zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja. Sudjelovala je i vodila izradu brojne studijske i projektne dokumentacije u području zaštite okoliša, energetike, gospodarenja otpadom, industrije i komunalne infrastrukture. Ima iskustvo u pripremi i vođenju EU sufinanciranih projekata, iskustvo u izradi komunikacijskih strategija i planova te iskustvo u komunikaciji i vidljivosti projekata financiranih u okviru EU fondova.