ODJEL ZA PROJEKTIRANJE
Direktor odjela

Nevenko Hladki, dipl.ing.stroj.

Kontakt

Rođen je u Zagrebu, diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, smjer energetika. Ovlašteni je inženjer strojarstva. Vodio je niz projekata u području energetike i u nuklearnom području. Radio je u Tvornici parnih kotlova TPK EPO kao projektant kotlovskih postrojenja i u Institutu za elektroprivredu kao konzultant u području ispitivanja nuklearnih elektrana, te pripremi i izgradnji termoenergetskih postrojenja. Učestvovao je u pripremi izgradnje, kao i u samoj izgradnji velikih termoenergetskih blokova u Republici Hrvatskoj (TE Plomin 2, TE-TO Zagreb Blok K i Blok L, EL-TO Zagreb Blok L). Vodio je izgradnju kombi kogeneracijske plinske elektrane Pliva.

Od posljednjih projekata, ističe se vođenje konzalting usluga tijekom ugovaranja novog kombi kogeneracijskog bloka u EL-TO Zagreb (Blok L, 150 MW). Održao je niz predavanja na stručnim skupovima. Objavio je više stručnih radova i sudjelovao je u realizaciji više od stotinu projekata u području energetike, procesne industrije, rafinerijskih postrojenja i visokotlačnih plinovoda.


Pomoćnik direktora odjela

Elvis Cukon

Rođen je u Puli, diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, smjer procesno-energetski. Ovlašteni je inženjer strojarstva. Vodio je niz projekata u području energetike , procesne i farmaceutske industrije. Učestvovao je u projektiranju te upravljao projektnim multidisciplinarnim timovima tijekom projektiranja i izgradnje velikih procesnih postrojenja (Tvornica kamene vune Rockwool, Višenamjenska sinteza SM1 i SM2 u Plivi, BELUPO-Tvornice OSD i SS proizvoda, Hospira - farmaceutsko skladište). Vodio je tim za projektantski nadzor i vođenje gradnje na objektima u Hospiri, BELUPU, JANAFU.

Od posljednjih projekata, ističe se vođenje konzultantskih i projektantskih usluga na projektu: Prihvatni terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku.