ODJEL ZA INFORMATIKU
Direktor odjela

Damir Hotko, dipl.ing.mat.

Kontakt

Rođen je u Zagrebu, diplomirao na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu, smjer matematička statistika i informatika. Ima više od 20 godina iskustva u dizajnu i razvoju aplikativnih rješenja i integraciji IT sustava, posebice u razvoju višekorisničkih web baziranih rješenja za prikupljanje i upravljanje podacima u energetici i zaštiti okoliša.