ODJEL ZA ENERGETIKU
Direktor odjela

Mr.sc. Zdravko Mužek, dipl.ing.stroj.

Kontakt

Zdravko Mužek je rođen u Zlataru. Osnovnu školu i prva dva razreda gimnazije pohađao je u Varaždinu, maturirao je na V gimnaziji u Zagrebu, a diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Magistar je znanosti iz područja nuklearne energetike.

Profesionalnu karijeru započeo je u Končaru na mehaničkim proračunima, posebice problematici vibracija, zatim je projektant procesne opreme u Jedinstvu, a od 1979. godine radi u Institutu za elektroprivredu na studijskim poslovima u području razvoja energetskih sustava svih razina i u području konzaltinga pri investicijskim odlukama u vezi s razvojem energetskih sustava i postrojenja.

Od početka 1992. godine do danas direktor je društva EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i predsjednik uprave društva Ekonerg holding d.o.o.