ODJEL ZA ENERGETIKU
Direktor odjela

Goran Vuleta, mag.ing.stroj., univ.bacc.oec.

Kontakt

Goran Vuleta rođen je u Zagrebu. Pohađao je XV. gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, smjer Energetika. 2015. godine diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stekavši diplomu sveučilišnog prvostupnika poslovne ekonomije.

Od 2012. godine zaposlen je u Ekonergu - Institutu za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Do napredovanja na mjesto Direktora Odjela za energetiku obnašao je dužnost samostalnog stručnog suradnika u istom odjelu.

Gospodin Vuleta ima preko deset (10) godina iskustva u energetskom sektoru. Vodio je konzalting usluge tijekom ugovaranja izgradnje novih elektrana. Iskusan je u provedbi tehničkih dubinskih snimanja, projektiranju i nadzoru realizacije energetskih objekata. Nadalje, posjeduje veliko iskustvo u izradi studija izvedivosti i analiza troškova i koristi širokog spektra energetskih projekata, uključujući postrojenja OIE, elektrana na ugljen i prirodni plin, centralizirane toplinske sustave, plinovode i terminale ukapljenog prirodnog plina.

Od posljednjih projekata, ističe se vođenje konzalting usluga tijekom ugovaranja novog kombi kogeneracijskog bloka u EL-TO Zagreb (Blok L, 150 MW).