ODJEL ZA MJERENJA I ANALITIKU
Direktor odjela

Bojan Abramović, dipl.ing.stroj.

Kontakt

Diplomirao 1990. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, procesno-energetski smjer. Od 1992. radi u EKONERG-u na stručnim poslovima u području energetike i zaštite okoliša. Vodio je i koordinirao niz projekata iz područja praćenja kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari u zrak. Vodio je projekt "Akreditacija umjernog laboratorija za emisije i praćenje kvalitete zraka sukladno normi ISO 17025". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program "Regionalna konkurentnost". Predsjednik je Radne skupine Laboratorija za ispitivanje zraka (HAA) i Sektorskog odbora za laboratorije (HAA).