ODJEL ZA VOĐENJE GRAĐENJA
Direktor odjela

Zlatko Vidoša, dipl.ing.stroj.

Kontakt

Rođen je u Zagrebu, diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, i ovlašteni je inženjer strojarstva. Profesionalnu karijeru započeo je kao inženjer na montaži i izgradnji novih kapitalnih objekata (centralne plinske stanice i postrojenja u rafinerijama). Bio je voditelj projekata na izgradnji novih plinskih polja i kondenzata. Kao pomoćnik direktora projekta radio je na izgradnji najznačajnijih magistralnih plinovoda u Hrvatskoj.

Od 2007. radi u EKONERG kao nadzorni inženjer kvalitete, stručni nadzorni inženjer strojarskih radova i glavni nadzorni inženjer na izgradnji i rekonstrukciji uglavnom magistralnih vrelovoda i parovoda u Zagrebu i Osijeku, odnosno na izgradnji dijelova postrojenja i remontima elektrana (EL-TO Zagreb, TE-TO Zagreb, KTE Jertovec, NE Krško). Od 2015. radi kao direktor odjela i upravlja aktivnostima Odjela za vođenje građenja.