ODJEL ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA ODRŽAVANJEM
Direktor odjela

Krešimir Brckan, dipl.ing.stroj.

Kontakt

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ovlašteni je inženjer strojarstva. Na početku profesionalne karijere bavio se nadzorom nad izgradnjom i održavanjem te ispitivanjima nerazornim metodama komponenata energetskih i industrijskih postrojenja.

Posljednjih 15-ak godina specijalizirao se za područje konzaltinga u održavanju i upravljanju fizičkom imovinom. Vodio je niz projekata uspostave i reinženjeringa organizacije i poslovnih procesa održavanja, uvođenja integralnih sustava upravljanja održavanjem te implementacije poslovnih informacijskih sustava za upravljanje imovinom u tvrtke iz energetskog sektora, sektora nafte i plina, prehrambene industrije, komunalnog sektora (toplinarstvo, vodoopskrba i odvodnja, gospodarenje otpadom), kao i u javnu gradsku upravu te znanstveno obrazovne institucije.

Voditelj je projekta razvoja nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) u zgradama javnog sektora Republike Hrvatske te implementacije tog sustava u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Maleziju.

Povremeni je stručni predavač na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na kolegijima iz područja održavanja i informatičkog menadžmenta. U koautorstvu ili samostalno objavio je više znanstvenih i stručnih radova te održao niz predavanja na specijaliziranim međunarodnim skupovima iz područja održavanja i upravljanja imovinom.