LIFE Clim’Foot projekt „Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikovog otiska poslovnih subjekata” (1. rujna 2015. do 31. kolovoza 2018.) je europski projekt u sklopu programa LIFE 2014 – 2022 (www.climfoot-project.eu).

Članovi konzorcija iz pet europskih država (Italija, Grčka, Francuska, Hrvatska i Mađarska) preuzeli su inicijativu u provedbi glavnih ciljeva projekta:

  • priprema informativnih materijala i tečaja za trening stručnjaka za izračun ugljikovog otiska poslovnih subjekata;
  • implementacija nacionalnih baza faktora emisija stakleničkih plinova iz različitih sektora;
  • stvaranje platforme za suradnju, uz razmjenu znanja, materijala i izvora.

Ugljikov otisak poslovnih subjekata uključuje direktne i indirektne emisije svih antropogenih stakleničkih plinova koje nastaju uslijed ulaznih/internih/izlaznih tokova energije, ljudi i materijala. Primjenom LCA pristupa, u skladu s GHG protokolom i ISO normom, ugljikov otisak izračunat je korištenjem naprednih modela, koji je prilagođen za potrebe Clim’Foot projekta uključujući razvijenu nacionalnu bazu faktora emisije.

Ugljikov otisak EKONERG-a za 2017. godinu iznosi 4 t CO2e/zaposleniku. Izračun ugljikovog otiska poslovnog subjekta prvi je korak u definiranju i provedbi Akcijskog plana za smanjenje ugljikovog otiska, pri čemu je potrebno definirati mjere za smanjenje ugljikovog otiska, procijeniti troškove mjera te definirati indikatore za praćenje provedbe mjera.

Ostali članci

22.11.2022.

Uprava društva EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. dostavila je dana 22.11.2022. sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu Ugovor o podjeli i preuzimanju koji je potpisan između društava EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i EKONERG KONZALTING d.o.o., a kojim se, sukladno odredbama članka 550. r Zakona o trgovačkim društvima, provodi podjela društva na način da se organizacijska cjelina Odjel za sustave upravljanja održavanjem izdvaja i prenosi na društvo EKONERG KONZALTING d.o.o.

SAZNAJ VIŠE

16.04.2021.

Fakultet strojarstva i brodogradnje i partner Ekonerg d.o.o. provode projekt "Prognozirano održavanje industrijske rotacijske opreme temeljeno na strojnom učenju i IoT tehnologiji u interakciji s informacijskim sustavima" sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. godine.

SAZNAJ VIŠE

21.10.2020.

Realizacijom ovog projekta tvrtka će nabaviti različiti tipova softvera koje će implementirati u različite segmente svog poslovanja kao i neophodnu hardversku opreme potrebne za implementaciju softverske komponente u poslovanje. Realizacija ovog projekta imati će utjecaj na 5 različitih procesa u tvrtki što će u konačnici rezultirati rastom prihoda od prodaje te neizravno na povećanje broja zaposlenih.

SAZNAJ VIŠE