Naziv projekta

"Unapređenje poslovnih procesa tvrtke EKONERG d.o.o. nabavkom suvremenih IKT alata“, šifra projekta KK.03.2.1.19.0192

Kratki opis projekta

Realizacijom ovog projekta tvrtka će nabaviti različiti tipova softvera koje će implementirati u različite segmente svog poslovanja kao i neophodnu hardversku opreme potrebne za implementaciju softverske komponente u poslovanje. Realizacija ovog projekta imati će utjecaj na 5 različitih procesa u tvrtki što će u konačnici rezultirati rastom prihoda od prodaje te neizravno na povećanje broja zaposlenih.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 1. Nabavka IKT poslovnih rješenja namijenjena optimiziranju poslovnih procesa u poduzeću,
 2. Upravljanje projektom,
 3. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom razvijenog specifičnog softvera, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu IKT rješenja.

Specifični ciljevi projekta jesu:

 1. Povećanje prihoda od prodaje;
 2. Povećanje kapaciteta za pružanje usluga te
 3. Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Održivost rezultata nakon završetka projekta će se realizirati kroz nekoliko različitih aspekata:

 1. financijska održivost;
 2. održavanje softvera i njegova buduća nadogradnja;
 3. komercijalna održivost;
 4. marketinške aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.205.912,66 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 218.401,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 937.697,57 HRK

Razdoblje provedbe projekta

25.10.2019. – 25.10.2020.

Kontakt za više informacija

Kontakt

Linkovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ostali članci

22.11.2022.

Uprava društva EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. dostavila je dana 22.11.2022. sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu Ugovor o podjeli i preuzimanju koji je potpisan između društava EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i EKONERG KONZALTING d.o.o., a kojim se, sukladno odredbama članka 550. r Zakona o trgovačkim društvima, provodi podjela društva na način da se organizacijska cjelina Odjel za sustave upravljanja održavanjem izdvaja i prenosi na društvo EKONERG KONZALTING d.o.o.

SAZNAJ VIŠE

16.04.2021.

Fakultet strojarstva i brodogradnje i partner Ekonerg d.o.o. provode projekt "Prognozirano održavanje industrijske rotacijske opreme temeljeno na strojnom učenju i IoT tehnologiji u interakciji s informacijskim sustavima" sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. godine.

SAZNAJ VIŠE

22.09.2019.

Od 18. do 21. rujna 2019.godine održana je IV. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš (HUSZPO).

SAZNAJ VIŠE