Od 18. do 21. rujna 2019.godine održana je IV. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš (HUSZPO).

Na konferenciji su razmijenjena mnoga iskustva te otvorene rasprave o raznim temama. Konferencija je organizirana u tri sekcije: procjena utjecaja na okoliš, strategija zaštite prirode i okoliša te sekcija održivog razvoja.

Djelatnici EKONERG-a aktivno su sudjelovali u raspravama, doprinijeli su moderiranjem sekcija te održali tri usmena izlaganja:

  1. Matko Bišćan - Inovativna metoda procjene nultog stanja vrsta korištena za potrebe postupka procjene utjecaja na okoliš (Matko Bišćan, Berislav Marković, Matej Vucić, Dušan Jelić)
  2. Gabrijela Kovačić - Primjena najboljih raspoloživih tehnika (NRT) u cilju zaštite okoliša (Gabrijela Kovačić, Maja Jerman Vranić, Tamara Tarnik)
  3. Matko Bišćan - Projekti revitalizacije i "divlje prirode" - izazovi budućnosti i mogućnosti suživota (Matko Bišćan, Berislav Marković, Perica Bušić, Marijana Kotaran Munda, Renata Vidaković Šutić)
  4. Mirela Poljanac - Emisija sitnih čestica (PM2,5) od izgaranja biomase u kućnim ložištima u Hrvatskoj i kako ju smanjiti (Mirela Poljanac)

Ostali članci

22.11.2022.

Uprava društva EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. dostavila je dana 22.11.2022. sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu Ugovor o podjeli i preuzimanju koji je potpisan između društava EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i EKONERG KONZALTING d.o.o., a kojim se, sukladno odredbama članka 550. r Zakona o trgovačkim društvima, provodi podjela društva na način da se organizacijska cjelina Odjel za sustave upravljanja održavanjem izdvaja i prenosi na društvo EKONERG KONZALTING d.o.o.

SAZNAJ VIŠE

16.04.2021.

Fakultet strojarstva i brodogradnje i partner Ekonerg d.o.o. provode projekt "Prognozirano održavanje industrijske rotacijske opreme temeljeno na strojnom učenju i IoT tehnologiji u interakciji s informacijskim sustavima" sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. godine.

SAZNAJ VIŠE

21.10.2020.

Realizacijom ovog projekta tvrtka će nabaviti različiti tipova softvera koje će implementirati u različite segmente svog poslovanja kao i neophodnu hardversku opreme potrebne za implementaciju softverske komponente u poslovanje. Realizacija ovog projekta imati će utjecaj na 5 različitih procesa u tvrtki što će u konačnici rezultirati rastom prihoda od prodaje te neizravno na povećanje broja zaposlenih.

SAZNAJ VIŠE