Republika Hrvatska je 2016. godine po četvrti put osvojila nagradu i to u kategoriji najpotpunijeg izvještaja o proračunu emisija (IIR). Ekonerg izrađuje „Izvješće o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske“ na godišnjoj razini od 2001. godine te su ove nagrade potvrda izvrsnosti timu ali i promocija države u međunarodnom okruženju članica LRTAP konvencije. Prvu nagradu za najbolji Izvještaj u kategoriji malih država, Republika Hrvatska s Ekonerg timom je osvojila na Cipru 2010. godine, drugu u Švedskoj 2011. godine te treću u Istanbulu 2013. godine. Nagrade su simbolične i imaju za cilj poticaj državama članicama LRTAP konvencije za izradu što boljeg inventara emisija u zrak ali i promociju države kao i prepoznatljivost stručnjaka izrađivača inventara. Nagrade Inventara 2016 dodijeljene su u pet kategorija: najopsežnija IIR (Njemačka i Švedska), IIR s dobrim izgledom (Latvija), najbolja IIR male zemlje (Island), IIR sa značajnim poboljšanjima (Makedonija i Litva), najpotpunije izvješće u 2016. godini (Croatia).

Inventory Awards 2016, Hrvatska

Ostali članci

22.11.2022.

Uprava društva EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. dostavila je dana 22.11.2022. sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu Ugovor o podjeli i preuzimanju koji je potpisan između društava EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i EKONERG KONZALTING d.o.o., a kojim se, sukladno odredbama članka 550. r Zakona o trgovačkim društvima, provodi podjela društva na način da se organizacijska cjelina Odjel za sustave upravljanja održavanjem izdvaja i prenosi na društvo EKONERG KONZALTING d.o.o.

SAZNAJ VIŠE

16.04.2021.

Fakultet strojarstva i brodogradnje i partner Ekonerg d.o.o. provode projekt "Prognozirano održavanje industrijske rotacijske opreme temeljeno na strojnom učenju i IoT tehnologiji u interakciji s informacijskim sustavima" sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. godine.

SAZNAJ VIŠE

21.10.2020.

Realizacijom ovog projekta tvrtka će nabaviti različiti tipova softvera koje će implementirati u različite segmente svog poslovanja kao i neophodnu hardversku opreme potrebne za implementaciju softverske komponente u poslovanje. Realizacija ovog projekta imati će utjecaj na 5 različitih procesa u tvrtki što će u konačnici rezultirati rastom prihoda od prodaje te neizravno na povećanje broja zaposlenih.

SAZNAJ VIŠE