Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i EKONERG d.o.o. sklopili su 20. lipnja 2016. ugovor za uslugu izrade projekta "Plan razvoja sustava za sprječavanje nastanka otpada te informiranja i razmjene dobre prakse".

Projekt je provedene kroz više aktivnosti, koje su obuhvatile analizu europskih i nacionalnih instrumenata i alata za praćenje provedbe mjera i razmjenu informacija o sprječavanju nastanka otpada, izradu koncepta za razmjenu podataka te praćenje provedbe i učinkovitosti sprječavanja nastanka otpada u Hrvatskoj, osmišljavanje i pokretanje mrežnog portala te prikupljanje podataka o provedbi odabranih mjera sprječavanja nastanka otpada u Hrvatskoj.

Ključna aktivnost projekta bila je izrada Portala sprječavanja nastanka otpada, kao središnje on-line lokacije s ključnim informacijama o mogućnostima, načinima, mjerama i aktivnostima iz područja sprječavanja nastanka otpada namijenjenima upravnim tijelima, stručnoj, znanstvenoj te široj javnosti.

Dana 12. srpnja 2017. održana je završna prezentacija konačnih rezultata projekta, čime smo uspješno i u ugovorenom roku realizirali ovaj projekt, u vezi kojeg je naručitelj iskazao svoje zadovoljstvo.

Ostali članci

22.11.2022.

Uprava društva EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. dostavila je dana 22.11.2022. sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu Ugovor o podjeli i preuzimanju koji je potpisan između društava EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i EKONERG KONZALTING d.o.o., a kojim se, sukladno odredbama članka 550. r Zakona o trgovačkim društvima, provodi podjela društva na način da se organizacijska cjelina Odjel za sustave upravljanja održavanjem izdvaja i prenosi na društvo EKONERG KONZALTING d.o.o.

SAZNAJ VIŠE

16.04.2021.

Fakultet strojarstva i brodogradnje i partner Ekonerg d.o.o. provode projekt "Prognozirano održavanje industrijske rotacijske opreme temeljeno na strojnom učenju i IoT tehnologiji u interakciji s informacijskim sustavima" sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. godine.

SAZNAJ VIŠE

21.10.2020.

Realizacijom ovog projekta tvrtka će nabaviti različiti tipova softvera koje će implementirati u različite segmente svog poslovanja kao i neophodnu hardversku opreme potrebne za implementaciju softverske komponente u poslovanje. Realizacija ovog projekta imati će utjecaj na 5 različitih procesa u tvrtki što će u konačnici rezultirati rastom prihoda od prodaje te neizravno na povećanje broja zaposlenih.

SAZNAJ VIŠE