Javno predstavljanje i stručna rasprava o nacrtu prijedloga Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. s pogledom na 2050. godinu održana je 14.07.2017. u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Podloge za izradu niskougljične strategije izradio je EKONERG, s učešćem dvadeset vlastitih stručnjaka u suradnji s kolegama iz hrvatskih fakulteta. U Hrvatskoj gospodarskoj komori Strategiju je predstavio dr Vladimir Jelavić voditelj projektnog tima.

Ovaj dokument bit će temeljni dokument društveno-gospodarskog razvoja koji će se obvezujuće prenijeti u sektorske politike i s njima biti dugoročno usklađen kako bi krajnji cilj za postizanje niskougljičnog gospodarstva bio ostvaren. U Nacrtu prijedloga Niskougljične strategije utvrđeno je niz mjera koje će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova u različitim sektorima: energetici, industriji, prometu, kućanstvima i uslugama, poljoprivredi, korištenju zemljišta, promjeni korištenja zemljišta i šumarstvu, gospodarenju otpadom.

Other

22.11.2022.

Uprava društva EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. dostavila je dana 22.11.2022. sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu Ugovor o podjeli i preuzimanju koji je potpisan između društava EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i EKONERG KONZALTING d.o.o., a kojim se, sukladno odredbama članka 550. r Zakona o trgovačkim društvima, provodi podjela društva na način da se organizacijska cjelina Odjel za sustave upravljanja održavanjem izdvaja i prenosi na društvo EKONERG KONZALTING d.o.o.

MORE

16.04.2021.

Fakultet strojarstva i brodogradnje i partner Ekonerg d.o.o. provode projekt "Prognozirano održavanje industrijske rotacijske opreme temeljeno na strojnom učenju i IoT tehnologiji u interakciji s informacijskim sustavima" sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. godine.

MORE

21.10.2020.

Realizacijom ovog projekta tvrtka će nabaviti različiti tipova softvera koje će implementirati u različite segmente svog poslovanja kao i neophodnu hardversku opreme potrebne za implementaciju softverske komponente u poslovanje. Realizacija ovog projekta imati će utjecaj na 5 različitih procesa u tvrtki što će u konačnici rezultirati rastom prihoda od prodaje te neizravno na povećanje broja zaposlenih.

MORE