Sukladno članku 550.g. Zakona o trgovačkim društvima, društvo EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Koranska ulica 5, Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080060050, OIB: 71690188016, dana 22.11.2022. objavljuje sljedeću

OBAVIJEST O PODJELI DRUŠTVA S PREUZIMANJEM

Uprava društva EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. dostavila je dana 22.11.2022. sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu Ugovor o podjeli i preuzimanju koji je potpisan između društava EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i EKONERG KONZALTING d.o.o., a kojim se, sukladno odredbama članka 550. r Zakona o trgovačkim društvima, provodi podjela društva na način da se organizacijska cjelina Odjel za sustave upravljanja održavanjem izdvaja i prenosi na društvo EKONERG KONZALTING d.o.o. Prava i obveze koji se prenose popisani su u samom tekstu navedenog Ugovora o podjeli i preuzimanju.

Skupština društva će donijeti odluku o podjeli društva na skupštini koja će se održati najranije nakon isteka roka od mjesec dana od dana dostave Ugovora o podjeli sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ugovor

Ostali članci

16.04.2021.

Fakultet strojarstva i brodogradnje i partner Ekonerg d.o.o. provode projekt "Prognozirano održavanje industrijske rotacijske opreme temeljeno na strojnom učenju i IoT tehnologiji u interakciji s informacijskim sustavima" sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. godine.

SAZNAJ VIŠE

21.10.2020.

Realizacijom ovog projekta tvrtka će nabaviti različiti tipova softvera koje će implementirati u različite segmente svog poslovanja kao i neophodnu hardversku opreme potrebne za implementaciju softverske komponente u poslovanje. Realizacija ovog projekta imati će utjecaj na 5 različitih procesa u tvrtki što će u konačnici rezultirati rastom prihoda od prodaje te neizravno na povećanje broja zaposlenih.

SAZNAJ VIŠE

22.09.2019.

Od 18. do 21. rujna 2019.godine održana je IV. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš (HUSZPO).

SAZNAJ VIŠE